Syyttäjänvirastoja yhdistetään vuodenvaihteessa

Julkaistu 18.12.2013

Vuoden 2014 alusta Pirkanmaan ja Keski-Suomen syyttäjänvirastot yhdistetään uudeksi Sisä-Suomen syyttäjänvirastoksi. Lisäksi Kanta-Hämeen syyttäjänvirasto lakkautetaan. Sen toimialue liitetään osittain Itä-Uudenmaan ja osittain Salpausselän syyttäjänvirastoon.

Sisä-Suomen syyttäjänviraston päällikkönä toimii johtava kihlakunnansyyttäjä Jouko Nurminen. Viraston päätoimipaikka on Tampereella ja palvelutoimisto sijaitsee Jyväskylässä.

Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston päällikkönä toimii johtava kihlakunnansyyttäjä Tom Söderlund. Viraston päätoimipaikka on Vantaalla ja palvelutoimistot sijaitsevat Järvenpäässä ja Porvoossa.

Salpausselän syyttäjänviraston päällikkönä toimii johtava kihlakunnansyyttäjä Jarmo Toivola. Viraston päätoimipaikka on Kouvolassa ja palvelutoimistot sijaitsevat Hämeenlinnassa, Kotkassa, Lahdessa ja Lappeenrannassa.

Yhdistämisten myötä syyttäjänvirastojen toimialueet saadaan vastaamaan uutta poliisiorganisaatiota (PORA III -hanke).

Muutokset eivät vaikuta syyttäjänvirastojen asiakaspalveluun.

Yhdistämisten tarkoituksena on lisäksi tehostaa virastojen johtamista ja toimintaa yleensäkin sekä yhdenmukaistaa käytäntöjä ja ratkaisuja. Suuremmissa virastoissa työmääriä voidaan tasata ja sijaisuuksia järjestää aiempaa helpommin. Suuremmat virastot tarjoavat paremmat mahdollisuudet myös syyttäjien erikoistumiseen.

SISÄ-SUOMEN SYYTTÄJÄNVIRASTON YHTEYSTIEDOT

Sisä-Suomen syyttäjänvirasto
Tampereen päätoimipaikka
PL 503, 33101 Tampere
Käyntiosoite: Kelloportinkatu 5 A

Sisä-Suomen syyttäjänvirasto
Jyväskylän palvelutoimisto
PL 8, 40101 Jyväskylä
Käyntiosoite: Vapaudenkatu 54

Puhelinvaihde: 029 562 4600
Sähköposti: sisa-suomi.sy@oikeus.fi

ITÄ-UUDENMAAN SYYTTÄJÄNVIRASTON YHTEYSTIEDOT

Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto
Vantaan päätoimipaikka
PL 313, 01301 Vantaa
Käyntiosoite: Kielotie 21

Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto
Järvenpään palvelutoimisto
PL 104, 04401 Järvenpää
Käyntiosoite: Mannilantie 26 A

Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto
Porvoon palvelutoimisto
PL 410, 06101 Porvoo
Käyntiosoite: Tulliportinkatu 1

Puhelinvaihde: 029 562 1200
Sähköposti: ita-uusimaa.sy@oikeus.fi

SALPAUSSELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON YHTEYSTIEDOT

Salpausselän syyttäjänvirasto
Kouvolan päätoimipaikka
Vuorikatu 1, 45100 Kouvola

Salpausselän syyttäjänvirasto
Hämeenlinnan palvelutoimisto
PL 6, 13101 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Kasarmikatu 2 D

Salpausselän syyttäjänvirasto
Kotkan palvelutoimisto
Karhulantie 38 A, 48600 Kotka

Salpausselän syyttäjänvirasto
Lahden palvelutoimisto
Rautatienkatu 2, 15100 Lahti

Salpausselän syyttäjänvirasto
Lappeenrannan palvelutoimisto
Pormestarinkatu 1 A, 53100 Lappeenranta

Puhelinvaihde: 029 562 4000
Sähköposti: salpausselka.sy@oikeus.fi